GlobalSign SSL Certificates | Tường Lửa - Host Chất Lượng- Thiết Kế Website - VPS - AnNinhMang
Untitled-1

GlobalSign SSL Certificates


Cung cấp SSL mạnh nhất để bảo vệ website.

Google +

Domain SSL

 • Chứng thực qua thông tin tên miền
 • Số domain được bảo mật: 1
 • Số server được chứng thực không giới hạn
 • Mã hóa 128-bit đến 256-bit
 • Tích hợp tùy chọn Wildcard, SANs
 • Bảo hiểm sự cố $10.000
 • Hỗ trợ mọi trình duyệt
Domain SSL
Domain SSL
Với 4.706.100/năm

Organization SSL

 • Chứng thực qua thông tin doanh nghiệp
 • Số domain được bảo mật: 1
 • Số server được chứng thực không giới hạn
 • Mã hóa 128-bit đến 256-bit
 • Tích hợp tùy chọn Wildcard, SANs
 • Bảo hiểm sự cố $100.000
 • Hỗ trợ mọi trình duyệt
Organization SSL
Organization SSL
Với 6.596.100/năm

Extended Validation SSL

 • Chứng thực qua thông tin doanh nghiệp
 • Số domain được bảo mật: 1
 • Số server được chứng thực không giới hạn
 • Mã hóa 128-bit đến 256-bit
 • Tích hợp tùy chọn Wildcard, SANs
 • Bảo hiểm sự cố $250.000
 • Hỗ trợ mọi trình duyệt
Extended Validation SSL
Extended Validation SSL
Với 16.991.100/năm

Organization with Wildcard SSL

 • Chứng thực qua thông tin doanh nghiệp
 • Số domain được bảo mật không giới hạn
 • Số server được chứng thực không giới hạn
 • Mã hóa 128-bit đến 256-bit
 • SSL Wilcard
 • Bảo hiểm sự cố $100.000
 • Hỗ trợ mọi trình duyệt
Organization with Wildcard SSL
Organization with Wildcard SSL
Với 17.936.100/năm

Ưu Đãi

khi mua Domain

 • Giảm thêm 5% phí hosting
 • Hỗ trợ kỹ thuật giúp cấu hình Domain
 • Tặng thêm 1 Sub-domainsRimons twitter widget by Rimon Habib