GeoTrust SSL Certificates | Tường Lửa - Host Chất Lượng- Thiết Kế Website - VPS - AnNinhMang
Untitled-1

GeoTrust SSL Certificates


Bảo vệ thông tin của bạn.

Google +

GeoTrust Quick SSL

 • Chứng thực qua domain
 • Số domain được bảo mật: 1
 • Số server được chứng thực không giới hạn
 • Mã hóa 256-bit
 • Site Seal: static
 • Bảo hiểm $10.000
 • Hỗ trợ mọi trình duyệt
Với 4.706.100/năm

GeoTrust Quick SSL Premium

 • Chứng thực qua domain
 • Số domain được bảo mật: 1
 • Số server được chứng thực không giới hạn
 • Mã hóa 256-bit
 • Site Seal: dynamic
 • Bảo hiểm $100.000
 • Hỗ trợ mọi trình duyệt và di động
Với 2.532.000/năm

GeoTrust True BusinessID

 • Chứng thực qua thông tin doanh nghiệp
 • Số domain được bảo mật: 1
 • Số server được chứng thực không giới hạn
 • Mã hóa 256-bit
 • Site Seal: dynamic
 • Trust level: Deluxe
 • Bảo hiểm $250.000
 • Hỗ trợ mọi trình duyệt và di động
Với 3.800.000/năm

GeoTrust True BusinessID Wildcard

 • Chứng thực qua thông tin doanh nghiệp
 • Số domain được bảo mật không giới hạn
 • Số server được chứng thực không giới hạn
 • Mã hóa 256-bit
 • Site Seal: dynamic
 • Trust level: Deluxe
 • Bảo hiểm $250.000
 • Hỗ trợ mọi trình duyệt và di động
Với 14.878.000/năm

Ưu Đãi

khi mua GEOTRUST SSL

 • Giảm thêm 5% phí hosting
 • Giảm thêm 10% nếu website cài đặt trên Server Tường Lửa
 • Hỗ trợ kỹ thuật cấu hìnhRimons twitter widget by Rimon Habib